Zapraszamy do Akademii Skutecznego Seniora! Zgłoszenia do 12.05.

Serdecznie zapraszamy krakowskich Seniorów do udziału w projekcie Akademia Skutecznego Seniora, którego ideą jest zachęcenie seniorów do zaangażowania w poprawę jakości otoczenia, w którym na co dzień żyją i podejmowania działań na rzecz zmian przyjaznych tej grupie wiekowej.

Podczas półrocznego cyklu szkoleniowego kilkudziesięciu seniorów dowie się, jak działa miejski samorząd, do kogo i jak mogą się zwracać o pomoc, jak zorganizować mieszkańców popierających ich postulaty. Powstanie pięć grup, które sprawdzą dostępność infrastruktury, komunikacji miejskiej, terenów zielonych, a następnie wspólnie podejmą działania na rzecz ich poprawy. Będziemy ich w tym wspierać!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (zgłoszenia do 12.05.)  |   REGULAMIN

W ramach Akademii Skutecznego Seniora zaplanowaliśmy:

– cykl 3 spotkań dzielnicowych (maj – czerwiec 2017)

Podczas spotkań porozmawiamy z uczestnikami o  ich potrzebach związanych z funkcjonowaniem miasta. Wspólnie ocenimy np. dostępność/przyjazność infrastruktury, komunikacji, terenów zielonych oraz omówimy bariery, z jakimi spotykają się w swoim otoczeniu. Spotkania odbywać się będą w lokalnych Centrach Aktywności Seniorów lub Klubach Seniora.

– udział w wizycie studyjnej do Warszawy (lipiec 2017)

Wyjazd do dwóch organizacji działających na rzecz aktywności osób starszychCelem wizyty będzie poznanie doświadczeń innych organizacji prowadzących skuteczną działalność na rzecz seniorów, poznanie przykładów udanej współpracy z urzędnikami oraz zwiedzanie Warszawy.

– cykl 5 szkoleń warsztatowych (wrzesień – październik 2017) 

Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę nt. kompetencji gminy, jak i innych, niezbędnych zagadnień: współpracy z mediami, przygotowania pism, umiejętności wystąpień publicznych. Warsztaty będą odbywać się w centrum miasta.

– indywidualne wsparcie tutora dla uczestników (październik – listopad 2017)

Wsparcie dla uczestników, którzy w grupach podejmą działania na rzecz rozwiązania  zdiagnozowanego problemu. Z pomocą tutora uczestnicy wspólne zaplanują i zrealizują kampanię na rzecz zmiany.

Każdy z uczestników Akademii otrzyma praktyczną publikację „Poradnik Aktywnego Seniora” prezentującą przykłady działań seniorów, którym udało się wdrożyć zmiany na rzecz poprawy życia osób starszych oraz przedstawiającą prostym językiem, krok po kroku, jak zrealizować kampanię na rzecz takiej zmiany.

Projekt zwieńczy konferencja podsumowująca.

Projekt jest dofinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian