Zapraszamy krakowskich seniorów na spotkania o transporcie i przestrzeni

W listopadzie i grudniu w Centrum Obywatelskim na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana, Reymonta 20 odbędą się trzy spotkania dla seniorów dotyczące transportu oraz przestrzeni w Krakowie.  Spotkania będą okazją do rozmowy między seniorami a miejskimi urzędnikami, naukowcami i działaczami zajmującymi się tematyką przestrzeni i transportu. Podczas rozmów spisywane będą postulaty seniorów dotyczące potrzebnych zmian w funkcjonowaniu transportu pieszego i zbiorowego oraz projektowaniu przestrzeni wspólnej: miejsc do spotkań i integracji.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

  • 16.11, w godz. 15:00 – 19:00, Centrum Obywatelskie, Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Reymonta 20
Temat: Transport pieszy

Wszyscy poruszamy się po mieście pieszo w mniejszym lub większym stopniu. Jak się wtedy czujemy? Czy musimy często nadkładać drogi? Czy przeszkadzają nam szybcy rowerzyści, tarasujące chodniki samochody? Czy często nie mamy gdzie przysiąść lub po prostu jest za głośno? Razem zdiagnozujemy i ocenimy czy potrzebujemy systemowych rozwiązań, czy jesteśmy w stanie poradzić sobie kilkoma prostymi zmianami.

W spotkaniu wezmą udział:
Bodgan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds.Osób Niepełnosprawnych, Transport pieszy w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych;

Kasper Jakubowski, architekt krajobrazu, doktorant na Politechnice Krakowskiej, członek Ruchu Ekologicznego im. Franciszka z Asyżu, Parki i tereny zielone jako ważny element polityki spacerowej w mieście;

dr Janusz Jeżak, urbanista, kierownik Zespołu Ekonomiki Przestrzeni Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, członek Zarządu Stowarzyszenia Urbanistów Polskich, Planowanie przestrzenne w kontekście osób starszych – bariery architektoniczne, i dostępność. Czy można planować miasto tak, by brać pod uwagę potrzeby osób starszych?

  • 20.11, w godz. 15:00 – 19:00, Centrum Obywatelskie, Stadion Miejski im. Henryka Reymana, Reymonta 20
Temat: Transport zbiorowy, różni użytkownicy ruchu

Jak poruszamy sie po mieście? Czy brakuje nam miej
sc parkingowych? Co powinniśmy zrobić, by komunikacja miejska spełniła nasze oczekiwania? Lepsze tramwaje, a może więcej kursów? Podchodząc z różnych stron do tematu, postaramy się wypracować rekomendacje w kilku obszarach tematycznych.

W spotkaniu wezmą udział:
Bodgan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds.Osób Niepełnosprawnych, Osoby niepełnosprawne w transporcie miejskim: karty parkingowe, miejsca dla osób niepełnosprawnych;

dr inż. Marek Bauer, Zakład Systemów Komunikacyjnych, Politechnika Krakowska, Jakich zmian potrzebuje krakowska komunikacja miejska?

Marcin Wójcik, Oficer Rowerowy w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Koegzystencja rowerzystów z innymi użytkownikami ruchu

 

Spotkania są częścią projektu Senioralny Audyt Przestrzeni. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska prowadzi obywatelski audyt przestrzeni miejskiej pod kątem jej przyjazności dla osób starszych. W podgórskich dzielnicach powadzone są badania: ankiety, wywiady fokusowe i spacery badawcze. Na podstawie ich wyników oraz rozwiązań wypracowanych podczas warsztatów partycypacyjnych sformułowane zostaną rekomendacje – propozycje zmian. Wnioski z badań oraz rekomendacje zostaną zaprezentowane w grudniu i opublikowane w formie raportu – Srebrnej Księgi.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian