Zapraszamy na spotkanie inaugurujące konsultacje Strategii Rozwoju Kultury Kraków 2030

W imieniu Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, pana Andrzeja Kuliga oraz Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska serdecznie zapraszamy na spotkanie inaugurujące proces konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie do 2030 r., które odbędzie się 13 lutego 2017 r. w godzinach 16:00-19:00 (Scena na Sarego 7, Teatr Bagatela).

Zaproszenie i program spotkania. 

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

Prosimy o potwierdzenie zamiaru przybycia do 12.02. na adres: kultura@pracowniaobywatelska.pl.

Spotkanie przeprowadzone zostanie w formie warsztatowej, przy wykorzystaniu metodologii open space. Metoda ta pozwala na pracę w przygotowanych wcześniej obszarach tematycznych, dając jednocześnie pełną swobodę twórczego spotkania.

Prace nad Strategią Rozwoju Kultury rozpoczęły się w 2015 roku. Dotychczas sporządzona została diagnoza (w oparciu m.in. o ewaluację realizacji poprzedniej Strategii) przeprowadzone zostały badania literatury oraz badania empiryczne. Założenia Strategii zostały przygotowane we współpracy z zespołem roboczym złożonym z działaczy kultury. Kolejnym etapem pracy nad Strategią są konsultacje społeczne. 

W ramach konsultacji planowane są:
– spotkanie inauguracyjne (13.02., Scena na Sarego 7, Teatr Bagatela),
– praca grup tematycznych (luty – marzec 2017),
– wywiady fokusowe (luty – marzec 2017),
– wywiady indywidualne (marzec 2017),
– zbieranie pisemnych uwag (marzec 2017),
– podsumowanie konsultacji (pierwsza połowa kwietnia 2017).

W sprawach związanych ze spotkaniem konsultacyjnym prosimy o kontakt z Przemysławem Dziewitkiem: przemek@pracowniaobywatelska.pl, +48 604 585 828.

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian