Zgłoś się do Akademii Inicjatorów Lokalnych!


PO_papier_v2_s

Akademia Inicjatorów Lokalnych jest cyklem szkoleniowym, który ma na celu wykształcenie grupy kompetentnych liderów, potrafiących mobilizować aktywność obywatelską. W ramach Akademii proponujemy dwie ścieżki tematyczne:

  • jedną skoncentrowaną na Inicjatywie Lokalnej jako narzędziu włączania się mieszkańców w realizację zadań publicznych,
  • drugą zaś poświęconą rozwojowi kompetencji animacyjnych osób, które posiadają już doświadczenie w pracy z mieszkańcami i dla mieszkańców.

CELE AKADEMII:

  • Upowszechnienie Inicjatywy Lokalnej.
  • Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie IL (wspólne działanie; sąsiedzka integracja; standardy deliberacji; narzędzie, które pomimo prostszej procedury nie służy do załatwiania partykularnych interesów).
  • Profesjonalizacja aktywistów.
  • Wzmocnienie narzędziowe praktyków partycypacji.
  • Integracja środowisk liderów lokalnych z całego Krakowa – networking.
  • Zainspirowanie środowiska krakowskiego przykładami z innych miast (Poznań, Warszawa).
  • Pobudzenie aktywności obywatelskiej w kilku społecznościach lokalnych.

O przyjęciu uczestników do jednej ze ścieżek zdecydujemy na etapie rekrutacji na podstawie przeprowadzonej rozmowy.

RZUĆ OKIEM na Program Akademii Inicjatorów Lokalnych

ZGŁOŚ SIĘ!  Wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy

Na zgłoszenia  czekamy do 24.03 (wtorek) do godziny 18:00.

 

Więcej informacji udzielają:

 

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian