Forum Przyszłości Dzielnic

„Jeśli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?

Dzielnice Krakowa w świetle badań porównawczych na tle Polski i Europy”

19 kwietnia 2016 r. (wtorek) – godz. 16.30,

Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4


WYPEŁNIJ: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zapraszamy na kolejne spotkanie stałej konferencji Forum Przyszłości Dzielnic organizowane przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Bogusława Kośmidera oraz koalicję organizacji – Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Fundacja Stańczyka, Biuro Inicjatyw Społecznych.

Spotkanie będzie poświęcone pogłębieniu diagnozy, zawartej w doskonałej pracy pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza – „Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami”.

Podczas konferencji wypracujemy wspólnie rekomendacje do dalszej pracy Forum Przyszłości Dzielnic, w trzech bardzo istotnych obszarach, które były już badane przez zespół prof. Swianiewicza:

  • Jednostki pomocnicze i mieszkańcy 

Czym dla mieszkańców Krakowa są dzielnice, jak wygląda obecnie współpraca radnych i mieszkańców, czy jest w dzielnicach miejsce na partycypację obywatelską? Czego potrzebujemy dla zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy dzielnicy?

  • Jednostki pomocnicze i władze

Jak wyglądają relacje dzielnic do władz miasta? Jakie są te relacje w stosunku Urząd Miasta i jednostki miejskie a dzielnice oraz radni miasta a radni dzielnic. Jakie wyzwania czekają w tym obszarze, co można zmienić w tych relacjach, żeby usprawnić procesy decyzyjne?

  • Rola i kompetencje radnych dzielnicowych

Kim jest, a kim mógłby być radny dzielnicy. Kim są jego wyborcy, czy wybrali go spośród siebie czy tylko z karty wyborczej? Czy radny dzielnicy to „urzędnik” od załatwiania czy faktyczny reprezentant interesu społeczności? Czy radni dzielnic to liderzy lokalni? Na jakiego radnego postawić i jak do takiej roli dążyć?

Praca grup będzie moderowana, a z każdej dyskusji powstanie notatka, która będzie udostępniona na stronie FPD. Grupy będą pracowały równolegle, więc jest konieczne jest podjęcie decyzji o zapisie do jednej z nich. Pod koniec będzie jednak czas na przedstawienie pracy poszczególnych grup na sesji podsumowującej.


POBIERZ: PROGRAM

© 2014. All rights reserved.
PRACOWNIA OBYWATELSKA
design Ewa Skrzypiec
code Lech Dulian